PiCity High Park

PiCity High Park

PiCity High Park mang tới nhiều giá trị

Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 9 triệu người đang là nơi có số dân đứng đầu Việt Nam. Điều đó còn chắc chắn hơn khi chính quyền thành phố đang đưa ra giải phát dãn dân ở khu trung tâm …

Mặt bằng dự án PiCity High Park

Chủ đầu tư của dự án PiCity High Park đinh hướng dự án là một dự án xanh và chú trọng vào không gian sống. Nên những kiến trúc sư của sự án đã thiết kế cho những căn hộ tại đây …
Google Analytics Alternative